Sanofi

Francais Nederlands
Allegra tab (Fexofénadine HCI) est un médicament. Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans, pendant la grossesse et l'allaitement. Alleophta unidosis (Cromoglicate de sodium) est un médicament. Chez les enfants, la supervision et/ou l’assistance d’un médecin peut être nécessaire.
Pour un bon usage, lisez attentivement la notice et demandez conseil à votre pharmacien. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. Sanofi Belgium.

Allegra tab (Fexofenadine HCl) is een geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen onder 12 jaar, tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Alleophta unidosis (Natriumcromoglicaat) is een geneesmiddel. Bij kinderen kan toezicht en/of bijstand door de arts noodzakelijk zijn.
Voor een goed gebruik, lees aandachtig de bijsluiter en vraag raad aan uw apotheker. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Sanofi Belgium