Sanofi

Allegratab est un médicament à base de chlorhydrate de fexofénadine. Pour un bon usage, lisez attentivement la notice et demandez conseil à votre pharmacien. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Titulaire de l’autorisation: Sanofi Belgium.
Allegratab is een geneesmiddel op basis van fexofenadine hydrochloride. Voor een goed gebruik, lees aandachtig de bijsluiter en vraag raad aan uw apotheker. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Vergunninghouder: Sanofi Belgium.
FR NL